"OJCZE, W TWOJE RĘCE, POWIERZAM DUCHA MEGO”

"OJCZE, W TWOJE RĘCE, POWIERZAM DUCHA MEGO”

(ŁK 23,46)